Snart drar den 24:e upplagan av kund- och branschstudien Årets Byrå i gång. Här är årets nyheter och tema.

Som ett steg i att ytterligare positionera Årets Byrå som ett affärsutvecklingsverktyg gör vi nu följande förbättringar. Läs nyheterna och årets tema här.

Kvalificeringskrav

För att ytterligare kvalitetssäkra studien inför vi nu hårdare kvalificeringskrav. För att delta i Årets Byrå krävs bland annat en byråintäkt på minst 5 miljoner SEK, ett minimum på 6 heltidsanställda/frilansare och ett kundföretag får stå för högst 30% av kundlistan.

Deltagaravgift

Regi arbetar för affärsutveckling och att stärka kundrelationer och vi vill därför dela med oss av vissa resultat och insikter på branschnivå till samtliga deltagande byråer. Mot en avgift på 7500 SEK (om byrån registrerar sig före 15.9.2023) erbjuds byrån följande (listpris för deltagarpaketet är 9000 SEK):

  • Byrån blir utvärderad i ett omfattande frågeformulär med kvalitativa och kvantitativa frågor som används som affärsutvecklingsverktyg och beslutsunderlag av ett stort antal byråer. Frågeformuläret består av återkommande frågor för att kunna mäta byråns resultat över tid samt frågor som förnyas varje år för att följa med i utveckling och trender. Se årets tema nedan.
  • Regi kontaktar och intervjuar byråns kunder genom mejlutskick och telefonintervjuer.
  • Regi gör löpande återrapportering till byrån.
  • Byrån får ta del av ett kort sammandrag från studien på bransch- och kategorinivå.

OBS! Ingen deltagaravgift för byråer som tar del av sin kundrapport.

Ranking

Från och med nu väljer vi även att ta hänsyn till fler faktorer från studien och inte bara NKI-delen som underlag i rankingen. NKI-delen står fortfarande för majoriteten av resultatet men nu vägs även andra faktorer in så som storlek på kundinköp och längd på kundrelation.

Kommentar från Robert Skölfman, VD på Regi

Nu går vi mot en förbättring som ännu tydligare speglar kundernas samlade bedömning av den byrå som de har anlitat vilket nu ligger till grund för Regis utmärkelser, säger Robert Skölfman, VD på Regi. Vidare poängterar han att dessa förbättringar bör gynna såväl stora etablerade byråer som mindre uppkommande byråer.

Rapporterna

Vi har lagt till en årlig undersökning för byråledare i Professional och Advanced-rapporterna. Med hjälp av undersökningen kan vi få mer detaljerad information om marknadsförings- och kommunikationsbyråerna och jämförelsepunkter samt djupare analys i rapporten och genomgången av resultaten.

Tema

Temat i Årets Byrå 2024 är "Hur påverkar AI kommunikationsbranschen". Temadelen ingår i rapportnivån Advanced.

Skicka in er intresseanmälan till Årets Byrå och Årets Arbetsgivare 2024 HÄR.

Kontakt

Robert Skölfman
VD
robert.skolfman@regi.se
+46 70 770 53 85

Clara Karlsson
Projektledare – Marknad & Kommunikation
clara.karlsson@regi.se

Fler nyheter

Ny kategori i Årets Byrå 2024: Performance Marketing

Regi breddar den digitala kategoriportföljen och bryter ut Performance Marketing till en ny kategori i kund- och branschstudien Årets Byrå.
2023 - 09 - 15

Avgörande insikter – Hur påverkas era intäkter och kundrelationer av AI?

Avgörande insikter - Hur påverkas era intäkter och kundrelationer av AI? Enligt World Economic Forum förutspås kommunikationsbranschen vara en utav de...
2023 - 09 - 4

Vinnare Årets Byrå och Årets Arbetsgivare 2023

Regi presenterar nu listan över de byråer som tar hem priset som Årets Byrå och Årets Arbetsgivare 2023. Här är alla vinnande byråer.
2023 - 02 - 9