FAQ

Hur går urvalet av respondenter till?
Vad är Årets Byrå?
Är Årets Byrå en tävling?
Vem korar Årets Byrå?
Vad är det som är unikt med Årets Byrå?
Vi vill inte vara med och tävla?
Vi vill inte vara med för vi vill inte att andra byråer ska se vårt resultat.
Vi kan ju göra en egen kundundersökning. Varför vara med i Årets Byrå?
Kan jag välja ut vilka kunder som jag vill skicka in?
Är inte kundrapporterna dyra?
Är det lönsamt att ta del av sina kundinsikter i sin kundrapport?